Chuyên gia nói gì về detox?

Chuyên gia nói gì về detox?

Trong “mê cung” các phương pháp detox được truyền khẩu lợi ít hại nhiều, đã tới lúc con người trở về với tự nhiên, với những cái tự thân để thúc đẩy chất lượng cuộc sống cao hơn!