Eric Đặng Nguyễn, tài năng không đợi tuổi!

.
Nguồn: ngoisao.vn