Rà soát, bổ sung đối tượng thụ hưởng chương trình tín dụng học sinh, sinh viên

.
(HNMO) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý vừa có Văn bản số 3558/UBND-KGVX gửi các sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan về việc tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên (HSSV).
 


Theo thông tin từ UBND TP Hà Nội, sau hơn 10 năm triển khai, chương trình tín dụng đối với HSSV đã hỗ trợ cho hơn 140.000 lượt em đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố. Trong những năm đầu triển khai, dư nợ của chương trình tín dụng HSSV tăng trưởng nhanh, năm 2012 là năm có dư nợ cao nhất 1.001 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 25% trên tổng dư nợ các chương trình tín dụng.

Từ năm 2013 đến nay, dư nợ của chương trình giảm dần, đến nay là 149 tỷ đồng với trên 6.200 khách hàng vay vốn.

Để chương trình tín dụng HSSV tiếp tục phát huy hiệu quả, đồng thời giúp đỡ HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để học tập, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình này bằng nhiều hình thức để nhân dân hiểu, tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng ưu đãi; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai chương trình tín dụng đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn tại cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng.

UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã thường xuyên rà soát, bổ sung kịp thời đối tượng là hộ nghèo, hộ có thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo, gia đình khó khăn về tài chính..., tạo điều kiện cho các đối tượng này được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, không để trường hợp nào thuộc đối tượng có nhu cầu vay vốn mà không được rà soát, xác nhận vay vốn theo quy định. 
Minh Khang
  • Chia sẻ:
  • Tweet
Từ khoá
tín dụng học sinh sinh viên rà soát
Nguồn: hanoimoi.com.vn