Hà Nội: Hơn 3,9 triệu học sinh thụ hưởng Đề án sữa học đường

.
(HNMO) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã ký Quyết định số 4019/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thực hiện “Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2018-2020”.

Đối tượng thụ hưởng là trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội, tự nguyện tham gia Đề án.
 


Đề án đặt mục tiêu đến năm 2020 có trên 90% trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học trên toàn thành phố được uống sữa theo Đề án; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ mẫu giáo và tiểu học xuống dưới 5,5%; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi xuống dưới 13,5%; tăng chiều cao trung bình của trẻ 6 tuổi từ 1,5cm đến 2cm so với năm 2010.

Dự kiến, tổng số trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học thụ hưởng Đề án là hơn 3,9 triệu em. Số liệu thụ hưởng thực tế sẽ được điều chỉnh cụ thể trong thời gian triển khai Đề án. Mỗi trẻ/học sinh được uống sữa tươi 5 lần/tuần trong 9 tháng đi học, mỗi lần một hộp 180ml. Kinh phí thực hiện Đề án là gần 4,2 tỷ đồng, trong đó, ngân sách hỗ trợ 30% tổng kinh phí, doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ 20% và phụ huynh học sinh đóng góp 50%.

UBND TP Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực Đề án, có trách nhiệm tham mưu UBND thành phố chỉ đạo tổ chức, thực hiện Đề án; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức lựa chọn doanh nghiệp cung cấp sữa; giám sát, kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng sữa và đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học; đề xuất các điều kiện bảo đảm cho việc thực hiện Đề án. 
Minh Đức
  • Chia sẻ:
  • Tweet
Từ khoá
sữa học đường tầm vóc học sinh
Nguồn: hanoimoi.com.vn