Bối rối với nhà “ba chung”

Bối rối với nhà “ba chung”

Đình Sơn | Nhà ba chung (chung giấy phép xây dựng, chung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chung số nhà) mọc lên như nấm trên địa bàn TP.HCM và phát sinh nhiều hệ luỵ. Tuy nhiên...